bảo vệ

Vị trí Nhân viên Bảo vệ

Mô tả công việc Đón tiếp khách hàng: dẫn xe, sắp xếp xe, bảo vệ xe cho khách hàng  Bảo quản, vệ sinh cơ sở …