Liên hệ

  • Địa Chỉ

    65 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Email

    sales@amanakihotels.com
  • Điện Thoại

    (+84) 28 3915 1888 (24/7) - (+84) 93 6868 901 (Ms. Emma)