Liên hệ

  • Địa Chỉ

    65 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Email

    sales@amanakihotels.com
  • Điện Thoại

    (+84 ) 823634488