Vị trí Nhân viên Lễ Tân

Mô tả công việc Kiểm tra danh sách in/out hàng ngày, khách VIP hoặc khách có nhu cầu đặc biệt. Có mặt tại bàn Lễ …

Vị trí Nhân viên Bảo trì

Mô tả công việc Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn về điện lạnh hoặc điện – điện tử; Kiểm tra và …

Vị trí Nhân viên Bảo vệ

Mô tả công việc Đón tiếp khách hàng: dẫn xe, sắp xếp xe, bảo vệ xe cho khách hàng  Bảo quản, vệ sinh cơ sở …